PLÁNOVANÉ VÝSTAVY + BONITACE ROK  

2024

12.7. Speciál v pasení pro maďarská plemena IHT1-3
13.7. Pasení - zkoušky NHAT, HWT

13.7. KlVP Maršovice + bonitace
14.7. KlVP Maršovice, bez klubového vítěze + bonitace
21.9. SpVP Šumperk + bonitace


2023

So 13.5. KlVP Orlová + bonitace
So 22.7. SpVP Maršovice + bonitace + pasení ovcí (v termínu před i po výstavě)


2022
Ne 10.4. KlVP Ostrava - změna místa na ZKO Orlová
So  23.7. SpVP Maršovice

2021 - ZMĚNY !!!
So 10.4. Valná hromada - schůze - volební 
Ne 11.4. XX.KlVP Ostrava při NVP Ostrava + bonitace

Přesunuto na neděli 18.7. Čížkovice (okres Jablonec nad Nisou)

Ne18.7. XVIII. SpVP Mladá Boleslav- při NVP Ml.Boleslav

- zrušeno bez náhrady

Pá 1.10. SpVP okolí Brna při Světové výstavě psů v ČR + bonitace
Fb   web

2020 
4.4.2020 So - VH klubu - termín posunut na 
13.9.2020 - před výstavou
5.4. 2020 Ne - XIX.KlVP Ostrava - 
termín posunut na
13.9.2020
19.7.2020 Ne - XVII. SpVP Mladá Boleslav - termín nezměněn 


2019
So 6.4. Valná Hromada - schůze
Ne 7.4. XVIII. KlVP Ostrava
Ne 14.7. XVI. SpVP Mladá Boleslav

2018
So 7.4.Valná Hromada

Ne 8.4 XVII. KlVP Ostrava
Ne 15.7. XV. SpVP Mladá Boleslav

Přihlášení

XVIII. KlVP Ostrava 2019 - propozice a účast

Finální počet přihlášených psů k 2.3.2019

pes/fena št dorost mladý mezitř. otevřená prac. vítězů veterán celkem   CHS pár bonitace
komondor                       1/0   1/1 --- 1/0   3/1   1  
pumi   0/1     0/1 1/1 0/1 1/1 2/5 1 1  
kuvasz     1/0     ---     1/0      
puli černý a ostatní     0/1   2/1   2/1 1/0 5/3   2,5  
puli bílý 2/0       0/1   1/1   3/2 1 1,5  
mudi 0/1 0/1 3/2   1/2 0/1 2/1   6/8 1 1 1
carpatin       0/1 0/1 ---     0/2     2
mioritic           ---            Českomoravská kynologická unie a  Pannonia Klub, z.s. České republiky

pořádá

XVIII. Klubovou výstavu

CAJC, CAC ČR, res.CAC, BOB

(se zadávání titulů Vítěz klubové výstavy a Vítěz klubové výstavy mladých 2018 pro členy klubu)

7.dubna 2019 při NVP v Ostravě
 

PROGRAM: Bude upřesněn na internetových stránkách www.pannoniaklub.cz

Prezence : 8-9, mezi 9-9,15 společné focení všech účastníků výstavy

Začátek výstavy v: 9,15

Uzávěrka přihlášek: 1.3.2019

Přihlášky, informace:

Hrachovcová Kamila         Telefon: +420723504319

přihláška zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7_7_UVLPJhigX8qtsOrNQsVjU0U2kqwTfCYWEzmq9KJCc5w/viewform?usp=sf_link

E-mail: k.hrachovcova@gmail.com

Internet:

www.pannoniaklub.cz

Delegovaný rozhodčí : Kaszás Emese, Hu pro maďarská plemena
pro rumunská plemena - Vondrouš Otakar

fb stránka https://www.facebook.com/Pannonia-Klub-CZ-702884243141796/

Všeobecná ustanovení

Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen zastřešených Pannonia Klub-em České republiky (dále jen Klub) zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát,kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a šampiónů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. V průběhu konání výstavy je zakázáno nadměrné vyvazování, lakování psů. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázán. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po 2. uzávěrce nebude brán zřetel.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.

- psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.

- psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003

- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Pokyny pro vyplňování přihlášek

Přihlášky se vyplňují pouze na online dokumentu, odkaz výše.

Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu na daný email.Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce je nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Neúplné či nesprávné přihlášky nebudou akceptovány !

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list, je třeba se o důvodu informovat email k.hrachovcova@gmail.com případne na tel.č. +420723504319

Pozor !

-u plemene pumi – uvádět barvu z PP ( černá, bílá, šedá či plavá)

- u plemene mudi – uvádět barvu z PP (černá, hnědá, blue merle, popelavá, plavá čí bílá)

- u plemene puli černý a ostatní barvy – uvádět barvu z PP ( černá či plavá, šedá)

Protesty

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.500,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Tituly

CAJC ČR, BOJ, CAC ČR, R.CAC ČR, BOV, BOS, BOB

tituly - Vítěz klubové výstavy mladých, vítěz klubové výstavy – pouze pro členy Pannonia klubu

SOUTĚŽE:

Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejkrásnější veterán, Nejkrásnější mladý jedinec výstavy , Nejkrásnější pes výstavy , Nejkrásnější dorost a Nejkrásnější štěně

Doklady k účasti na výstavě

 průkaz původu psa  očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním

uzávěrka: 1.3.2019

Výstavní poplatky pro členy Pannonia Klub s 50% slevou ze základních poplatků

za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč

za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 250,- Kč

štěňata, dorost, veteráni (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 100,- Kč

soutěže 100,-kč

Výstavní poplatky pro české a slovenské občany – nečleni klubu

za prvního psa včetně katalogu 1000,- Kč

za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 500,- Kč

štěňata, dorost, veteráni (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 200,- Kč

soutěže 200,-kč

Č.ú. 2800593894/2010 Fio Banka, pro Kč / CZK / - DOKLAD O ZAPLACENÍ na email pořadatele Identifikujte svoji platbu! Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a telefon !!!

Vystavovatel svým odesláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy a webových stránkách Klubu.

Změna rozhodčí vyhrazená. Změna propozic vyhrazena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Info k NVP Ostrava konané v sobotu 6.4.2019

info na :  http://nvpostrava.wz.cz/nv.htm

Rozhodčí pro komondor, pumi , puli – MVDr. Piskay Vladimír, Sk
Ostatní plemena – MVDR.Piskay nebo Mgr.Střalková Naděžda

Uzávěrky : 1.uzávěrka - 1.2.2019  2.uzávěrka – 15.2.2019  3.uzávěrka - 1.3.2019 !!

 


 

Bohemian and Moravian Cynological Union &   Pannonia Klub, z.s. Czech Republic

organized XVII. CLUB show

CAJC, CAC CZ, res. CAC, BOJ, BOS, BOB   (with title -  Club junior winner, Club winner 2017 - only for club member)

7.4.2019 during NDS Ostrava

PROGRAM:

registration to:8-9; 9-9,15 group photo                  

Beginning of the show: 9,15

Deadline: 1.3.2019

Entry, info:

Hrachovcová Kamila     on FB - Kamila Puma Hrachovcová       mobile: +420723504319

fb page -  https://www.facebook.com/Pannonia-Klub-CZ- 702884243141796/

entry deadline:!!!! info will be soon

online entry document:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7_7_UVLPJhigX8qtsOrNQsVjU0U2kqwTfCYWEzmq9KJCc5w/viewform?usp=sf_link

E-mail: k.hrachovcova@gmail.com

www.pannoniaklub.cz

GPS Location   49.8334708N, 18.2923133E

Judge: hungarian breeds - Kazsás Emese, Hu

            romanian breeds - Vondrouš Otakar, Cz

General provisions

The dog show is organized according to the dog show rules of the FCI and ČMKU. Only dogs entered in FCI-accepted stud books are allowed to take part at the show. Dogs need to have reached the age limit for their class at the day of the show at the latest. Division into classes is according to the FCI Show Regulation and is described in the registration form. In case no copy of a certificate approving the fulfilment of the conditions for entering working class or champion class is attached to the entry form, the dog will be performing in the open class. The organizer of the show is not responsible for any damages caused by the dog or by the exhibitor nor for death or loss of the dog. Dogs with cropped ears are not allowed into the show grounds and will not be judged. Changes in the exterior of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting and basic trimming connected with a long-time tying-up of the dog on a table are forbidden on the show. The violation of these rules can lead to disqualification of the dog. The exhibitors are obliged to abide with the provisions of the FCI Show Regulations, of these propositions and the instructions of the Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form. They are also obliged to maintain the exhibition area clean. In case the show does not take place for objective reasons, the fees will be used for covering the expenses connected to the show´s preparation. It is forbidden to bring puppies for the purpose of sale to the show. The organizer does not accept any responsibility for undelivered applications. Documents submitted after the entry deadline will not be taken into consideration.

Veterinary provisions

- All participating dogs must be clinically healthy.
- Dogs do not need a certificate of clinical health examination.
- Dogs that have not been check by veterinary check-in on entry cannot participate at the show.
- Dogs must have a passport for small animals (EU pet passport) or a vaccination passport containing a record showing that the dog was vaccinated for rabies 21 days to 1 year before the show, and is immunne against canine distemper, parvovirosis and leptospirosis. Dogs arriving from EU member states and from third countries must have a valid EU pet passport and must fulfil the conditions laid down by the EU Regulation 998/2003of26/5/2003
- The owners should take measures ensuring that no violence among animals and people erupts

Instructions for filling in entry forms

Entry forms can only be filled in and submitted online, see above.

Incorrectly submitted forms are the submitter´s responsibility. Every submission needs to include a photocopy of both sides of the birth certificate. Incorrectly filled-in submissions will not be accepted.

Please include the original register number for imported dogs.

Dog can only be in one class. If your entry hasn´t been accepted, please contact us about the reason why.

!!Warning !!!!

- pumi – entry must state the original (pedigree) colour ( black, white, grey, fako)

- mudi - entry must state the original (pedigree) colour (black, white, brown, fako, blue merle or ashen)

- puli black and other colours - entry must state the original (pedigree) colour (black, Black with few rusty coloured or grey shadings, Fawn with a distinct black mask, Grey in any shade)

Protest

Any protest against any the decision made by the judges is not admissible. A protest can be submitted for formal reasons such as violation of show regulation provisions and proposition provisions. The protest must be submitted in written form, with a deposit of 45 Euro, during the course of the show. If the protest is found to be unjustified, this deposit will be forfeited to the organiser of the show.

Titles

CAJC, BOJ, CAC, R.CAC, BOV, BOS, BOB

Club winner - male, Club winner - female, Club junior winner male / female - ( only for club member)

final show –the most beautiful puppy of the show, the most beautiful junior of the show, the most beautiful veteran of show, the most beautiful dog of show, the best pair of the show the most beautiful youth of the show, the best breeding group of the show

What you need for the show

θ pedigree of the dog (if you want written results for the pedigree)

θ passport + vaccination list

Payment info:

!! the prize will be determined according to the current exchange rate list on Friday 5.4.2019 !!

1st dog + catalogue 1000, -kč or x eur

2nd dog and next dogs (without catalogue, must belong to the same owner as the 1st dog ) 500,-kč or x euro

puppy, youth, veteran (can’t be considered the 1st dog) 200,-kč or x euro

shows – couple, pair – 200,-kč or x euro

if you have sent your online entry, confirm your contact information and info about your dogs in the catalogue and the club´s website

!! all foreign people pay in cash on location!!!!! if you don´t come and haven´t cancelled before the deadline, you have to send the money to the club account !!!

CLUB ACCOUNT NUMBER :

2800593894/2010 Fio Banka

IBAN : CZ7520100000002800593894

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Info about the national dog show on saturday 6.4.2019 (1day before the club show, same place)

info on website : http://nvpostrava.wz.cz/nv.htm

Judge for komondor, puli, pumi – MVDr. Piskay Vladimír, Sk

other breeds – MVDR.Piskay or Mgr.Střalková Naděžda

Deadline : 1st - 1.2.2019   2nd –  15.2.2019      3rd - 1.3.2019!!