PLÁNOVANÉ VÝSTAVY + BONITACE ROK  

2024

12.7. Speciál v pasení pro maďarská plemena IHT1-3
13.7. Pasení - zkoušky NHAT, HWT

13.7. KlVP Maršovice + bonitace
14.7. KlVP Maršovice, bez klubového vítěze + bonitace
21.9. SpVP Šumperk + bonitace


2023

So 13.5. KlVP Orlová + bonitace
So 22.7. SpVP Maršovice + bonitace + pasení ovcí (v termínu před i po výstavě)


2022
Ne 10.4. KlVP Ostrava - změna místa na ZKO Orlová
So  23.7. SpVP Maršovice

2021 - ZMĚNY !!!
So 10.4. Valná hromada - schůze - volební 
Ne 11.4. XX.KlVP Ostrava při NVP Ostrava + bonitace

Přesunuto na neděli 18.7. Čížkovice (okres Jablonec nad Nisou)

Ne18.7. XVIII. SpVP Mladá Boleslav- při NVP Ml.Boleslav

- zrušeno bez náhrady

Pá 1.10. SpVP okolí Brna při Světové výstavě psů v ČR + bonitace
Fb   web

2020 
4.4.2020 So - VH klubu - termín posunut na 
13.9.2020 - před výstavou
5.4. 2020 Ne - XIX.KlVP Ostrava - 
termín posunut na
13.9.2020
19.7.2020 Ne - XVII. SpVP Mladá Boleslav - termín nezměněn 


2019
So 6.4. Valná Hromada - schůze
Ne 7.4. XVIII. KlVP Ostrava
Ne 14.7. XVI. SpVP Mladá Boleslav

2018
So 7.4.Valná Hromada

Ne 8.4 XVII. KlVP Ostrava
Ne 15.7. XV. SpVP Mladá Boleslav

Přihlášení

XXI KlVP Orlová 2022

 

  ště dor ml mezi ot prac vít vet čest hobby
carpatin               0/1    
mioritic                    
komondor         1/1          
kuvasz     0/1   1/0   0/1      
mudi   2/2 0/2 0/1 3(4)/3 (1)/1 4/3 1/0   1/0
puli bílý     0/1       1/0   0/1  
puli č. a ost. barvy 2/0 1/2 1/1 0/1 2/1   1/1 0/1 1/0  
pumi   0/1 1/0 0/1   0/1 1/1 1/1 0/1  

finální statistika  - 57 psů, pořadí plemen na výstavě bude ve stejném pořadí

hlavním sponzorem je krmení CALIBRA, děkujeme !

Českomoravská kynologická unie a  Pannonia Klub, z.s. České republiky

pořádá

XXI. Klubovou výstavu

CAJC, CAC ČR, res.CAC, BOB

(se zadávání titulů Vítěz klubové výstavy a Vítěz klubové výstavy mladých 2022 pro členy klubu)

10.4.2022 na zko Orlová
 

PROGRAM:

Prezence : do 8:40

Začátek výstavy v: 9:00

Uzávěrka přihlášek: 7.3.2022

Přihlášky, informace:

Hrachovcová Kamila         Telefon: +420723504319

přihláška zde:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_zkn4Q-BXbCWMDLBdae9PNth24dSAU_qxY93Bia8Dkxhgmw/viewform?usp=sf_link

E-mail: k.hrachovcova@gmail.com

Internet: www.pannoniaklub.cz

místo akce: https://zko-orlova.estranky.cz/

Delegovaný rozhodčí : László István, Maďarsko

fb stránka https://www.facebook.com/Pannonia-Klub-CZ-702884243141796/

Všeobecná ustanovení

Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen zastřešených Pannonia Klub-em České republiky (dále jen Klub) zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí .Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát,kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a šampiónů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. V průběhu konání výstavy je zakázáno nadměrné vyvazování, lakování psů. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázán. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po 2. uzávěrce nebude brán zřetel.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.

- psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.

- psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003

- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Pokyny pro vyplňování přihlášek

Přihlášky se vyplňují pouze na online dokumentu, odkaz výše.

Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu na daný email.Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce je nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Neúplné či nesprávné přihlášky nebudou akceptovány !

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list, je třeba se o důvodu informovat email k.hrachovcova@gmail.com případne na tel.č. +420723504319

Pozor !

-u plemene pumi – uvádět barvu ( černá, bílá, šedá či plavá)

- u plemene mudi – uvádět barvu (černá, hnědá, blue merle, popelavá, plavá čí bílá)

- u plemene puli černý a ostatní barvy – uvádět barvu ( černá či plavá, šedá)

Protesty

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.500,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Tituly

CAJC ČR, BOJ, CAC ČR, R.CAC ČR, BOV, BOS, BOB

tituly - Vítěz klubové výstavy mladých, vítěz klubové výstavy – pouze pro členy Pannonia klubu

SOUTĚŽE:

Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejkrásnější veterán, Nejkrásnější mladý jedinec výstavy , Nejkrásnější pes výstavy , Nejkrásnější dorost a Nejkrásnější štěně

Doklady k účasti na výstavě

 průkaz původu psa  očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním

uzávěrka: 7.3.2022

Výstavní poplatky pro členy Pannonia Klub s 50% slevou ze základních poplatků

za prvního psa včetně katalogu 500,- Kč

za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 250,- Kč

štěňata, dorost, veteráni, čestná, hobby třída (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 100,- Kč

soutěže 100,-kč

Výstavní poplatky pro české a slovenské občany – nečleni klubu

za prvního psa včetně katalogu 1000,- Kč

za dalšího psa (bez kat. stejné jméno majitele jako u 1. psa) 500,- Kč

štěňata, dorost, veteráni, čestná (při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa) 200,- Kč

soutěže 200,-kč

Č.ú. 2800593894/2010 Fio Banka, pro Kč / CZK / - DOKLAD O ZAPLACENÍ na email pořadatele Identifikujte svoji platbu! Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a telefon !!!

Vystavovatel svým odesláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy a webových stránkách Klubu.

Změna rozhodčí vyhrazená. Změna propozic vyhrazena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Info k NVP Ostrava konané v sobotu 9.4.2022

info na :  https://www.cmkuvystavy.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohemian and Moravian Cynological Union &   Pannonia Klub, z.s. Czech Republic

organized XXI. CLUB show

CAJC, CAC CZ, res. CAC, BOJ, BOS, BOB   (with title -  Club junior winner, Club winner 202 - only for club member)

10.4.2022 Orlová

PROGRAM:

registration to: to 8:40              

Beginning of the show: 9.00

Deadline: 7.4.2022

Entry, info:

Hrachovcová Kamila     on FB - Kamila Puma Hrachovcová       mobile: +420723504319

fb page -  https://www.facebook.com/Pannonia-Klub-CZ- 702884243141796/

entry deadline:!!!! info will be soon

online entry document:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_zkn4Q-BXbCWMDLBdae9PNth24dSAU_qxY93Bia8Dkxhgmw/viewform?usp=sf_link

E-mail: k.hrachovcova@gmail.com

www.pannoniaklub.cz

Areal : https://zko-orlova.estranky.cz/

Judge: László István, Hungary

General provisions

The dog show is organized according to the dog show rules of the FCI and ČMKU. Only dogs entered in FCI-accepted stud books are allowed to take part at the show. Dogs need to have reached the age limit for their class at the day of the show at the latest. Division into classes is according to the FCI Show Regulation and is described in the registration form. In case no copy of a certificate approving the fulfilment of the conditions for entering working class or champion class is attached to the entry form, the dog will be performing in the open class. The organizer of the show is not responsible for any damages caused by the dog or by the exhibitor nor for death or loss of the dog. Dogs with cropped ears are not allowed into the show grounds and will not be judged. Changes in the exterior of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting and basic trimming connected with a long-time tying-up of the dog on a table are forbidden on the show. The violation of these rules can lead to disqualification of the dog. The exhibitors are obliged to abide with the provisions of the FCI Show Regulations, of these propositions and the instructions of the Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form. They are also obliged to maintain the exhibition area clean. In case the show does not take place for objective reasons, the fees will be used for covering the expenses connected to the show´s preparation. It is forbidden to bring puppies for the purpose of sale to the show. The organizer does not accept any responsibility for undelivered applications. Documents submitted after the entry deadline will not be taken into consideration.

Veterinary provisions

- All participating dogs must be clinically healthy.
- Dogs do not need a certificate of clinical health examination.
- Dogs that have not been check by veterinary check-in on entry cannot participate at the show.
- Dogs must have a passport for small animals (EU pet passport) or a vaccination passport containing a record showing that the dog was vaccinated for rabies 21 days to 1 year before the show, and is immunne against canine distemper, parvovirosis and leptospirosis. Dogs arriving from EU member states and from third countries must have a valid EU pet passport and must fulfil the conditions laid down by the EU Regulation 998/2003of26/5/2003
- The owners should take measures ensuring that no violence among animals and people erupts

Instructions for filling in entry forms

Entry forms can only be filled in and submitted online, see above.

Incorrectly submitted forms are the submitter´s responsibility. Every submission needs to include a photocopy of both sides of the birth certificate. Incorrectly filled-in submissions will not be accepted.

Please include the original register number for imported dogs.

Dog can only be in one class. If your entry hasn´t been accepted, please contact us about the reason why.

!!Warning !!!!

- pumi – entry must state the original (pedigree) colour ( black, white, grey, fako)

- mudi - entry must state the original (pedigree) colour (black, white, brown, fako, blue merle or ashen)

- puli black and other colours - entry must state the original (pedigree) colour (black, Black with few rusty coloured or grey shadings, Fawn with a distinct black mask, Grey in any shade)

Protest

Any protest against any the decision made by the judges is not admissible. A protest can be submitted for formal reasons such as violation of show regulation provisions and proposition provisions. The protest must be submitted in written form, with a deposit of 45 Euro, during the course of the show. If the protest is found to be unjustified, this deposit will be forfeited to the organiser of the show.

Titles

CAJC, BOJ, CAC, R.CAC, BOV, BOS, BOB

Club winner - male, Club winner - female, Club junior winner male / female - ( only for club member)

final show –the most beautiful puppy of the show, the most beautiful junior of the show, the most beautiful veteran of show, the most beautiful dog of show, the best pair of the show the most beautiful youth of the show, the best breeding group of the show

What you need for the show

θ pedigree of the dog (if you want written results for the pedigree)

θ passport + vaccination list

Payment info:

!! the prize will be determined according to the current exchange rate list on Friday 5.4.2019 !!

1st dog + catalogue 1000, -kč or x eur

2nd dog and next dogs (without catalogue, must belong to the same owner as the 1st dog ) 500,-kč or x euro

puppy, youth, veteran, honor, hobby class (can’t be considered the 1st dog) 200,-kč or x euro

shows – couple, pair – 200,-kč or x euro

if you have sent your online entry, confirm your contact information and info about your dogs in the catalogue and the club´s website

!! all foreign people pay in cash on location!!!!! if you don´t come and haven´t cancelled before the deadline, you have to send the money to the club account !!!

CLUB ACCOUNT NUMBER :

2800593894/2010 Fio Banka

IBAN : CZ7520100000002800593894

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Info about the national dog show on saturday 9.4.2022 (1day before the club show, nearly place)

info on website : https://www.cmkuvystavy.cz/

AKTUALITY - ČTĚTE!!!

Zveřejněny propozice a příhlášky na klubové výstavy 13. a 14.7.2024 v Maršovicích - sekce výstavy a bonitace

Sponzoři na letní klubovou akci v červenci 2024
(2x výstava, 2x bonitace a pasení) - pátek a sobota - hlavní sponzor CALIBRA;
sobota - ZERO DC, CHS Bohemia Vivace, CHS Mea Constellatio, CHS z VIšňovských luk, Vitar Veterinae
neděle - sponzoři  EMINENT, IBERO, krmeni.cz, AnimALL, 
 jsou CHS pumi PUMIDA, pumi BOHEMIA VIVACE, mioritic Z VIŠŇOVSKÝCH LUK, VITAR Veterinae, Slovakia Farma....díky všem

Plán akcí na rok 2024
3 výstavy a pasení 

změna standardu plemene MUDI (10/2023), čeká se na překlad

Propozice a přihlášky na SpVP Maršovice 2023

Propozice a přihlášky na KlVP Orlová 2023

!! pozor, klub má nový email, původní byl bohužel ze strany provozovatele zrušen bez náhrady

pannoniaklubcz@gmail.com


14.8.2022 fotografie ze SpVP Maršovice, fotograf: Lucie Pejzlová (uvádět autora fotek!)

!!! pozor změna na plemenné knize ČMKU (kveten 2022) !!!  pro plemena pumi, puli,mudi -  nově nás má paní Alice Hejdová 

27.4.2022 fotky z klubové výstavy, děkujeme fotografům Michaela Ohřálová, Karolína Šimková, CHS Faustus Moravia

5.4. odealán email všem účastníkům klubové výstavy v Orlové
Hlavním sponzorem výstavy je krmení  CALIBRA


18.3. nakonec bude soutěž pro členy klubu - COVID TOP DOG 2020+2021, sumář výsledků s nadpisem top dog posílejte na email     k.hrachovcova@seznam.cz

!! TOP DOG 2022 - jedeme, posílejte výsledky, bude vkládáno na web

9.3.2022 finální statistika na klubovou výstavu v orlové - přihlášeno 57 psů

25.2.2022 vloženy statistiky ke klubovce v Orlové

přihláška na KlVP Orlová je již plně funkční :-) bez podmínky přihlášení s google účtem

zveřejněná přihláška a propozice na XXI.KlVP se změnou místa konání na ZKO Orlová 10.4.2022 a novou třídou - hobby třída pro nestandartní jedince

19.10.2021 Plánované akce na příští rok
Ne 10.4. KlVP Ostrava
So 23.7.  Valná hromada klubu
So  23.7. SpVP Maršovice

4.10.2021 fotky ze Speciální výstavy Šlapanice, fotograf - Michaela Ohřálová, Faustus Moravia kennel

2.9.2021 odeslán informační email ke SpVP Šlapanice

1.10.2021 propozice a přihlášky / info and enteries
Speciální výstava při světové - Šlapanice u Brna
Special club show during WDS - Šlapanice near Brno

3.8.2021 zveřejněno fotoalbum z XX. klubové výstavy psů, Maršovice
fotograf: Lucie Pejzlová


12.7. poslán informační email všem přihlášeným na XX. ročník KlVP v Maršovicích spolu s plánky

Propozice na XX.KlVP zde
konanou 18.7. v Maršovicích - Čížkovicích

18.7.2021
se bude konat Valná hromada klubu a
XX. Klubová výstava + bonitace v Čížkovicích ( okres Jablonec nad Nisou), propotice budou brzy. V případě zájmu prosím kontaktujte (Kamila Hrachovcová), aby Vám bylo vše osobně oznámeno.
Akce se bude konet dle situace a nařízení kolem COVID ! Proto je důležité sledovat dění a počítat s různými variantami (např. že akce bude bez možnosti návštěvníků a bude omezen počet lidí na akci).

18.1.2021

upozorňujeme všechny majitele psů a nejen nich na novelu zákona http://eagri.cz/.../novela-zakona-na-ochranu-zvirat.html

a s tím spojené novinky v chovu psů a hlavně jejich evidenci !!!

http://eagri.cz/.../zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html

25.9.2020 zveřejněny výsledky z XIX. KLVP Orlová - v sekci výstavy .....

1.9.2020 změna rozhodčího na KlVP Orlová 13.9. z důvodů COVID situace, posuzovat bude paní Beata Klawińska z Polska !


12.8.2020  místo konání KlVP z dubna je v neděli 13.9.2020 na ZKO Orlová od 10 hod
Valná Hromada probíhá před výstavou od 9 hod
poslány ,,vstupní listy,, emailem

28.7.2020 vloženy výsledky ze XVII.SpVP v Mladé Boleslavi

!! 4.7.2020 změna rozhodčího na SpVP 19.7.2020 v Mladé Boleslavi - posuzovat bude paní Kochan Anna z Polska!!

3.7.2020 rozeslány vstupní listy na SpVP MB 19.7.2020 + plánek výstaviště
vložen seznam přihlášených

20.6. vložen zápis výboru

!!! propozice a přihlášky na speciální výstavu 19.7.2020 v Mladé Boleslavy - pozor, zkrácený termín na možnost poslání přihlášek,..


27.5.2020   ! PLÁNOVANÉ VÝSTAVY A BONITACE 2020

19.7.2020 SPVP Ml.Boleslav - stále zůstává, rozhodčí Andrzej Zamoyski - Polsko ( pokud budou uzavřeny hranice, tak budeme hledat náhradu těsně před výstavou)
13.9.2020 KlVP Ostrava 
- přesunuto na termín NVP v Ostravě, pokud nebude možný využít areal NVP budeme někde v okolí či dojezdnosti do xx km, rozhodčí Lászlo István, Hu (pokud se nezmění situace)

!! 12.9.2020 Valná hromada klubu

!!!! 12.3.2020  z důvodu situace kolem koronaviru se VH, klubová výstava a bonitace odkládá na neurčito !!!!!!!!

22.2.2020
změna doručovací adresy Kamily Hrachovcové (poradce puli, pumi, mudi a místopředseda ) 

10.2.2020 
vloženy propozice na XIX. Klubovou výstavu psů v Ostravě 

13.1.2020
- vloženy termíny akci na rok 2020
- pozor od 15.1.2020 platí povinnost hlásit 3 a více fen na SVS více zde 

15.7.2019 zveřejněny výsledky ze SpVP v mladé Boleslavi

1.7. rozeslány vstupní listy na SpVP MB 2019

!! od 1.1.2020 je povinné očkování proti vzteklině pouze s identifikací, a to pouze čipem, a vše musí být uvedeno v očkovacím průkazu / pet pasu !!!!

11.4. vložen katalog s výsledky z KlVP Ostrava 2019

9.4. vloženy propozice na SpVP 14.7.2019, Mladá Boleslav
+
vložen povýstavní pracovní katalog - bez fotek a bez kompletních výsledků z KlVP Ostrava 2019

12.3. rozeslány Vstupní listy a informace ke Klubové výstavě v Ostravě

2.3. Finální statistika na 18.Klubovou výstavu 7.4.2019 v Ostravě

31.1. vložen zápis výboru - přijetí nových členů

29.1. vložena předběžná pozvánka na VH - schůzi klubu konanou v sobotu 6.4. od 17,30

10.1. Představujeme celkové výsledky - TOP DOG 2018

31.12. vložen
zápis z výboru - (14.12.)
doplněny úspěchy členů za rok 2018, průběžné výsledky TOP DOG 2018 a sumář úspěchů všech aktivních psíh jedinců v klubu na našich  FB

15.10. vloženy propozice na KlVP v Ostravě 2019

3.10.2018
pro SpVP v Ml.Boleslavi 2019 potvrdila posuzování paní Mgr. Naděžda Střalková

5.9.2018
pro KlVP v Ostravě 2019 potvrdila posuzování paní rozhodčí Emese Kaszás z Maďarska pro maďarská plemena, pro rumunská plemena bude rozhodčí upřesněn

17.7.2018
zveřejněny výsledky SpVP MB
děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům, fotky snad brzy

25.6.2018
rozeslány vstupní listy na speciální výstavu + info k výstavě
sponzorem bude krmivo K9 a pamlsky Candies

25.5.2018
!!! pozor od dnešního dne platí GDPR - nové podmínky k ochraně osobních údaju - více zde

27.4. 2018 !!
Pozor změny kolem oznamování vrhu a vydávání PP ke štěňatům, více ve složce Jak na to !

26.4.2018 !!!!!!!! od 1.5.2018 Nově přidělená osoba na ČMKU pro naše plemena je paní Eva Dragović, již natrvalo  + změny u registrace vrhu

17.4.2018 vloženy propozice na XV. SpVP v Mladé Boleslavi konanou dne 15.7.2018

11.4. vložen zápis z VH ze dne 7.4.2018

9.4. vloženy výsledky XVII.KlVP v Ostravě, foto snad brzy

21.3. všem vystavovatelům dnes odeslány vstupní listy na KlVP v Ostravě, prosím zkontrolujte a v případě neobdžení, kontaktujte. Díky

18.3. výsledky TOP DOG 2017 - děkujeme všem za spolupráci, presentaci a gratulujeme vítězům

7.3. pro letošní rok máme nového sponzora pro výstavy klubu, a tím je Krmivo K9 a pamlsky Candies, takže se každý účastník může těšit na balíček

1.3.
poslední den uzávěrky na naší Klubovou výstavu psů v Ostravě, tak i na NVP

19.2.2018
- zápis z výboru

-  Uzávěrka na KlVP v Ostravě se blíží, zbývá posledních 11 dní do konce.
Upozorňuji, že termín se nebude prodlužovat kvůli objednávce cen !!!
- Připomínám, že do konce února je termín splatnosti členských příspěvků pro rok 2018

23.1.2018
blíží se 1.uzávěrka na NVP v Ostravě, kde máme 2.den klubovku.
Pro SpVP v Mladé Boleslavi se můžete těšit na polského rozhodčího pana Robaka Grzegorze :-)

21.1.2018.
vloženy zapomenuté fotky ze speciálky v MB :-)

od 1.11.2017 platí novela veterinárního zákona. Nově vzniká  ohlašovací povinnost chovatelů, majitelů 5ti a více fen na Veterinární správě, více zde

25.10.
nově propozice na KlVP Ostrava 2018 / entery and info for Club show Ostrava 2018


21.10. Klub již aktuálně nezastřešuje plemeno Bucovina, nyní se obracejte na Klub chovatelů málopočetných plemen psů
www.kchmpp.cz

7.8. Zveřejněny výsledky ze SpVP MB

31.7.

Nově přidělená osoba na ČMKU pro naše plemena je paní Bc.Melicharová Lucie, již natrvalo


22.2. !! Nově - pracovní třída i pro plemena puli a mudi na všech výstavách národní úrovně (národní, krajská, oblastní, klubová, speciální) - podmínkou je složení zkoušky a na základě toho si nechat vydat malý pracovní certifikát

Kompletní aktualizace stránek
- kontakty, dokumenty klubu a další :-) (16.4.2016)


Vyšel časopis Pes přítel člověka 12/2015

Kontaktní formulář

Na tomto místě nás můžete kontaktovat.